91 454 10 53 biuro@infoman.pl

Praca z komputerem – ochrona danych (część 3)

W erze cyfrowej, gdzie technologia jest integralną częścią naszego codziennego życia, ochrona danych staje się niezbędnym elementem dbania o prywatność i bezpieczeństwo. Codzienne korzystanie z komputerów i Internetu niesie za sobą zarówno wyzwania, jak i ryzyko utraty poufnych informacji. W tym kontekście kluczowym zagadnieniem jest skuteczna ochrona danych na komputerze oraz nośnikach, a także świadome korzystanie z Internetu, aby uniknąć różnorodnych zagrożeń.
wtorek, lis 28

1. Metody zabezpieczenia danych na komputerze i nośnikach danych

W dzisiejszym świecie, gdzie cyfrowe przechowywanie danych jest powszechne, skuteczne zabezpieczenie informacji na komputerach i nośnikach danych staje się priorytetem.

Bezpieczenstwo danych

1.1. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe oraz regularnie je aktualizuj:

 • Aktywna ochrona danych zaczyna się od zainstalowania odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i systematycznej aktualizacji. Regularne skanowanie systemu umożliwia wykrywanie i eliminowanie wirusów, trojanów oraz innych szkodliwych programów.

1.2. Szyfruj dane na nośnikach:

 • Aby zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym dostępem, konieczne jest aktywne stosowanie szyfrowania na nośnikach danych, takich jak dyski twarde czy pamięci USB. Mechanizm szyfrowania sprawia, że nawet w przypadku kradzieży fizycznego nośnika, dane pozostają nieczytelne dla intruza.

1.3. Wykonuj kopie zapasowe danych:

 • Aktywna praktyka tworzenia regularnych kopii zapasowych danych pozwala na szybkie przywrócenie informacji w przypadku awarii technicznej, ataku ransomware lub przypadkowego skasowania danych.

1.4. Nie przekazuj danych bez zgody:

 • Bezpieczeństwo danych osobowych czy firmowych wymaga aktywnego przestrzegania zasad legalności. Przekazywanie danych powinno odbywać się jedynie za zgodą zainteresowanych stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

  2. Skuteczne zarządzanie kopiami zapasowymi

  W kontekście skomplikowanego środowiska cyfrowego, gdzie dane są narażone na różnorodne zagrożenia, istotnym aspektem zapewnienia ich integralności i bezpieczeństwa jest właściwe zarządzanie kopiami zapasowymi.

  Poniżej przedstawione są kluczowe elementy tej strategii zabezpieczającej.

   

  2.1. Systematyczne tworzenie:

  • Proces tworzenia kopii zapasowych powinien być regularny i dobrze zaplanowany. Systematyczność tego działania zapewnia, że dane są zawsze zaktualizowane, co jest istotne w przypadku potrzeby ich przywrócenia po utracie lub awarii systemu. Planowanie regularnych kopii zapasowych to kluczowy element strategii bezpieczeństwa danych.

  2.2. Przechowywanie w bezpiecznym, odizolowanym miejscu:

  • Miejsce przechowywania kopii zapasowych powinno być bezpieczne i odizolowane, aby chronić dane przed różnymi zagrożeniami, takimi jak ataki cybernetyczne, kradzieże fizyczne, czy katastrofy naturalne. Lokalizacja powinna być starannie wybrana, z uwzględnieniem aspektów fizycznej ochrony i zminimalizowania ryzyka dostępu nieautoryzowanego.

  2.3. Niszczenie w taki sposób, aby ich odtworzenie było niemożliwe:

  • Proces niszczenia kopii zapasowych powinien być starannie zaplanowany i przeprowadzony w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. Działania te obejmują skuteczne usuwanie danych z nośników, zastosowanie technik niszczenia fizycznego lub kryptograficznego, eliminując tym samym ryzyko przypadkowego lub nieuprawnionego odzyskania informacji.

  3. Podstawowe zagrożenia w Internecie

  W poprzedniej części omówiliśmy:

  3.1. Programy Szpiegujące.

  3.2. Przechwytywanie danych.

  3.3. Kradzież tożsamości.

  3.4. Phising

  3.5. Wyłudzenia finansowe

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku internetowym, użytkownicy napotykają na różnorodne zagrożenia, które mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo ich danych osobowych i komputerów. Jednym z najpowszechniejszych problemów jest zjawisko spamu oraz rosnąca forma przemocy wirtualnej, znaniej jako cyberprzemoc. Poniżej omówimy podstawowe aspekty tych zagrożeń, ich wpływ na użytkowników oraz metody skutecznej ochrony.

  3.6. Spam

  jest najczęściej rozpowszechniany w sposób masowy, co sprawia, że setki lub nawet tysiące użytkowników otrzymują te same niechciane komunikaty. To zjawisko sprawia, że identyfikacja i ochrona przed spamem staje się priorytetem.

  Celem ataków spamowych często jest wyłudzenie danych osobowych, dostęp do kont bankowych lub zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem. Skutkuje to nie tylko utratą prywatności, lecz także potencjalnymi szkodami finansowymi.

  Aby minimalizować wpływ spamu, istotne jest korzystanie z filtrów antyspamowych dostępnych w wielu programach pocztowych oraz systemach operacyjnych. Ponadto, edukacja użytkowników w zakresie rozpoznawania i unikania podejrzanych wiadomości jest kluczowym elementem walki z tym zagrożeniem.

  3.7. Cyberprzemoc

  zjawisko, które narusza integralność i bezpieczeństwo użytkowników online. Może przybierać różne formy, włączając w to zastraszanie, poniżanie, obrażanie, a także nielegalne nagrywanie i udostępnianie materiałów bez zgody ofiary. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do poważnych konsekwencji emocjonalnych i społecznych dla ofiar.

  Użytkownicy powinni być świadomi prywatności w mediach społecznościowych i dostosowywać ustawienia prywatności w taki sposób, aby ograniczyć dostęp do swoich danych przez nieznajomych. Edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z platform społecznościowych jest kluczowa. W celu ochrony przed cyberprzemocą, ważne jest zgłaszanie przypadków do odpowiednich służb. Działania te pomagają w minimalizowaniu ryzyka i tworzeniu środowiska online wolnego od przemocy.

  W następnych częściach omówimy:
  3.8. Wirusy komputerowe.
  3.9. Ataki hakerów.
  3.10. Ataki typu DoS.

  4. Co zrobić ze starym sprzętem komputerowym?

  W dzisiejszych czasach postęp technologiczny sprawia, że wiele osób decyduje się na wymianę swojego starego sprzętu komputerowego na nowocześniejsze modele. Jednak, pozbywając się starych urządzeń, kluczowe jest odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz sprzętem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z utratą prywatności czy nieodpowiedzialnym utylizowaniem elektroniki.

  Poniżej przedstawiamy kroki, które warto podjąć podczas pozbywania się starego sprzętu komputerowego.

   

  4.1. Bezpieczne usuwanie danych:

  Przed podjęciem kroków w kierunku pozbywania się komputera, niezwykle istotne jest dokładne wyczyszczenie danych z dysku twardego. Najbezpieczniej jest skorzystać z profesjonalnego serwisu komputerowego, który zagwarantuje kompleksowe i skuteczne usunięcie informacji. Ten etap ma zasadnicze znaczenie, aby zapobiec potencjalnemu nieautoryzowanemu dostępowi do prywatnych danych.

  4.2. Odpowiedzialne pozbywanie się starego sprzętu:

  Po bezpiecznym usunięciu danych z dysku, istnieje kilka zalecanych kierunków, w jakie można pójść, aby odpowiedzialnie pozbyć się starego sprzętu:

  • Oddać innej osobie: Przydatny, choć przestarzały, sprzęt można przekazać innej osobie, na przykład członkowi rodziny, przyjacielowi lub organizacji charytatywnej, które mogą go wykorzystać do prostych zastosowań.
  • Oddać do sklepu: Niektóre sklepy oferują programy przyjmowania starych urządzeń w zamian za zniżki na nowy sprzęt. To dobre rozwiązanie zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska.
  • Sprzedać: Jeśli sprzęt nadal jest w dobrym stanie, można go spróbować sprzedać. Platformy internetowe czy aukcje są miejscami, gdzie istnieje popyt na używane komputery.

  5. Jak sprawdzić autentyczność strony www? Gdzie korzystać z Internetu, a gdzie lepiej tego unikać?

  W dobie powszechnego korzystania z internetu, umiejętność rozróżniania autentycznych stron od potencjalnie niebezpiecznych staje się kluczową umiejętnością.

  Przedstawiamy zbiór praktycznych kroków, które warto podjąć, aby zwiększyć pewność co do autentyczności odwiedzanych witryn oraz unikać potencjalnych zagrożeń online.

   

  5.1. Oprogramowanie antywirusowe:

  • Bezpieczeństwo online zaczyna się od solidnej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Należy mieć zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i regularnie je aktualizować, aby skutecznie wykrywać i blokować potencjalne zagrożenia.

  5.2. Certyfikat SSL:

  • Weryfikacja obecności certyfikatu SSL to kluczowy krok w ocenie bezpieczeństwa strony internetowej. Sprawdzenie, czy link zaczyna się od „https://” oraz na pasku adresu wyświetla się kłódka, gwarantuje, że połączenie jest szyfrowane i dane przesyłane między użytkownikiem a serwerem są chronione.

  5.3. Polityka Prywatności:

  • Przed udzieleniem swoich danych osobowych warto sprawdzić politykę prywatności strony. Autentyczne i bezpieczne witryny zazwyczaj udostępniają jasne informacje dotyczące tego, w jaki sposób zbierane są i przetwarzane dane użytkowników.

  5.4. Wyskakujące okienka:

  • W trakcie przeglądania stron internetowych należy zwracać uwagę na wyskakujące okienka. Zjawisko to często wykorzystywane jest przez nieuczciwe strony do wyświetlania reklam, a czasem nawet potencjalnie szkodliwych treści. Ostrożność wobec takich elementów jest kluczowa.

  Szukasz więcej informacji na ten temat? Napisz do nas: szkolenia@infoman.pl

  Autor

  Wiktoria

  Autorka to młoda osoba z pasją do technologii i zacięciem do eksplorowania programów oraz sieci. Zawsze zainteresowana nowymi rozwiązaniami, zawsze gotowa do nauki i zdobywania wiedzy. Jej obsesją jest bezpieczeństwo w sieci, dlatego postanowiła podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na blogu, aby pomóc innym w ochronie swoich danych i prywatności.